Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Dyrektor ZUK - Wiesław JarzyńskiSzanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych działa od 1994 roku na podstawie uchwały Nr VIII/37/94-98 Rady Miejskiej w Sędziszowie. W 2011 roku został przekształcony w jednostkę budżetową uchwałą Nr VIII/54/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku Rady Miejskiej w Sędziszowie, następnie uchwałą Nr XXXV/240/2017 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 września 2017 roku przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowa działalność Zakładu to dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, zimowe utrzymanie dróg, porządkowanie terenów miejskich.

ZUK dąży do systematycznego rozwoju swojej działalności poprzez wykonywanie usług transportowych, ziemnych, budowlano-remontowych.

Poprzez takie działanie nigdy nie mówi się o "redukcji etatów", lecz tworzy się nowe miejsca pracy.

Prezes Zarządu
Wiesław Jarzyński

 

Ogłoszenia w związku z Koronawirusem Covid-19

1. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie informuje, że od dnia 17.03.2020r. do odwołania zawiesza dokonywanie odczytów stanu wodomierzy przez upoważnionych pracowników ZUK Sp. z o.o. Wobec powyższego zainteresowanych prosimy o telefoniczne podawanie stanu zużycia wody do dnia 10.04.2020r. na numer telefonu 537 499 609, w pozostałych przypadkach obciążenie za zużytą wodę i odebrane ścieki dokonane zostanie na podstawie średniego zużycia z ostatnich trzech miesięcy.

2. W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sędziszowie informuje, że od dnia 17.03.2020 r. kasa zakładu jest nieczynna do 24.05.2020 roku. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem lub w banku. Biuro nie przyjmuje interesantów, a wszelkie pozostałe sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod numerem telefonu:

Biuro ZUK Sp. z o.o. 537 499 609, 413812023.

Oczyszczalnia 413811580.

 

KASA czynna od 25 maja 2020 roku w godzinach pracy ZUK.

 
 
Informacja - odbiór ścieków dowożonych
 
Gmina Sędziszów mając na uwadze dbałość o ochronę środowiska, wybudowała nowoczesną oczyszczalnię ścieków z nową technologią oczyszczania ścieków osadem czynnym za kwotę 20 mln zł. Dotychczasowa oczyszczalnia nie była w stanie sprostać bardzo restrykcyjnym wymogom redukcji zanieczyszczeń oraz zwiększonej ilości ścieków dowożonych.

Obecnie trwa proces uruchamiania nowej oczyszczalni. Aby nie doprowadzić do znacznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zmuszeni jesteśmy ograniczyć odbiór ścieków dowożonych do minimum na okres trwania rozruchu technologicznego nowego obiektu. Całkowity rozruch jest planowany około 01.06.2020 r.

Do tego czasu wystąpią trudności w odbiorze ścieków dowożonych. Przepraszamy za duże utrudnienia, które rozwiąże uruchomiona nowa oczyszczalnia ścieków.
 

Najnowsze aktualności

Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ZUK sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie, na podstawie  § 11  ust. 3 Umowy Spółki, stosując się do przepisów art. 201 1 § 1 ksh ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko :

Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie

Więcej informacji w załączniku.

3 lutego 2021
Agnieszka Muszyński
Czytaj więcej o: Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu ZUK sp. z o.o.